Domů  
  Novinky   
  ZO ČSV Říčany   
  Zveme vás   
  Z naší činnosti   
  Napište nám   
 
 
  Jak začít  
  Fotogalerie  
  Medové recepty  
  Perníkové chaloupky  
  Odkazy  


ZO ČSV Říčany
Zprávy ZO
Historie
Kontakt
Mapa

Z historie po současnostV druhé polovině 19. století začali se čeští včelaři "spolčovati k svornému působení ve věcech včelařství". Roku 1864 vznikl "První český včelařský spolek" v Chrudimi a roku 1872 byl založen spolek "Včelařská jednota v Uhříněvsi". Ve své době byl třetím největším spolkem v Čechách a měl vlastní truhlárnu, která vyráběla pro včelaře úly Uhříněveské s rozběrným dílem a ostatní potřeby pro chov včel.

Činnost spolku se sídlem v Uhříněvsi byla spojena se jmény významných včelařů, jako byli Josef Kebrle a Josef Buchar. Členské schůze byly konány i mimo sídla spolku, ve Strančicích (1874 a 1875), v Říčanech (1879).

Včelaři Říčanska a okolí založili dne 13. září 1908 vlastní spolek - Včelařský spolek pro Říčany a okolí. Zakladateli spolku byli: Josef Daneš, nájemce velkostatku v Předboři a Petr Vlček, řídící učitel ve Všestarech, pozdější předseda. Podle dochované matriky měl spolek v roce 1908 celkem 24 členů, kteří vlastnili 350 včelstev v úlech s dílem rozběrným a jedno včelstvo v klátu. V roce 1918 již měl spolek 80 členů.

Územně spolek patřil do 1. včelařské župy Josefa Kebrleho (velmi přibližně kraj středočeský) a byl veden jako spolek s vlastní účetní jednotkou. V r. 1920 měla župa 25 spolků, 2 vznikly do r. 1900, 14 mezi léty 1901-1910 a 9 mezi léty 1910-1920.

Již v roce 1909 uspořádal "Včelařský spolek pro Říčany a okolí" za přispění "Zemského ústředního spolku včelařského" (ZÚVS) včelařský kurz s velkou výstavou, a to ve dnech 6., 9., 10., 12. a 13. června. Zahájení se zůčastnili říšský poslanec p. Velich a C.K. okresní hejtman p. Smutný. Přednášeli jednatel ZÚVSp. Václav Šmidlík, správce pozorovacích stanic pro král. České p. Wohnout, děkan zemědělské fakulty prof. dr. Kašpárek, který použil "světelné" obrazy a pí Horneková. Kurz byl doplněn vycházkami:

9.6. do Mnichovic na včelín c.k. dvorního rady p. Velflíka

10.6. do ústavu "Olivovny" (Vychovatelna Olivových) na dva včelíny a prohlídku ústavu.

12.6. do Světic na včelín p. Janovského

13.6. na včelín "na Vysoké" v sadě Prokošově

Kursu se zůčastnilo ke 300 účastníků včetně několika dam.

Členy spolku byla řada včelařů, činných ve včelařském životě.

Nejvýznamnější byl Otakar Brenner, dlouholetý předseda českých včelařů a autor řady knih, krátce František Vohnout, autor "Včelařovy čítanky", z dalších pak např. Josef Daneš, Petr Vlček, Sylvestr Učeň, Václav Kraus, Eduard Kaňka, Ing. František Lehovec, Jaroslav Vondrák, Růžena Lehovcová a řada dalších, kteří výrazně ovlivnili rozvoj včelařství v regionu. Průkopníkem mobilního včelaření byl Ing. František Lehovec ze Strančic s vozem dohotoveným v roce 1965.

V novodobé historii patřílo k nejúspěšnějším období mezi roky 1974 - 1991, kdy včelaři každý rok uspořádali kurz pečení medového pečiva a od roku 1976 celkem 15 včelařských plesů a řadu včelařských zájezdů.

V současné době se činnost soustředí na zamezení poklesu stavu včelstev a včelařů, nekonečnému boji proti včelím nemocem a pořádání přednášek nebo různých propagačních akcí. Pravidelně nás najdete v Říčanech na Indiánském létě a Veletrhu neziskových organizací.

členská matrika z roku 1908 – rok založení spolku
úly
jméno adresa stav přistoupil včelín osazené dílo pohybl. osazené dílo nepohybl. prázdné dílo pohybl. prázdné dílo nepohybl.
Daneš Josef Předboř, pošta Říčany nájemce velkostatku 13.9.1908  
14
     
Martinic Josef Praha, včelín v Říčanech učitel 13.9.1908  
2
1
   
Skořepa Václav Křeslice, pošta Průhonice mlynář 13.9.1908  
85
     
Janovský Jan Světice rolník 13.9.1908  
13
 
3
 
Vlček Petr Všestary, pošta Mnichovice řídící učitel 13.9.1908
1
19
 
3
 
Jonáš František Čestlice, pošta Průhonice řídící učitel 13.9.1908
1
5
 
1
 
Cirman Antonín Mnichovice poštmistr 13.9.1908
1
2
 
4
 
Procházka Emil Kuří, pošta Říčany rolník 13.9.1908
1
4
 
8
 
Švec Václav Oliveum, pošta Říčany strojník 19.11.1908  
15
 
2
 
Kolenatý Václav Jažlovice, pošta Říčany řídící učitel 19.11.1908
1
2
 
4
 
Vychovatelna Olivových Oliveum, pošta Říčany ředitel 19.11.1908
1
10
     
Pokorný František Radošovice, pošta Říčany zahradník 19.11.1908
1
2
 
10
 
Ulrych Jan Mnichovice zřízenec dráhy 29.11.1908
1
2
 
4
 
Tvrzník Václav Stránčice, pošta Mnichovice staniční mistr 1.12.1908
1
6
 
2
 
Kolář František Kuří, pošta Říčany mlynář 6.12.18908
1
60
 
25
 
Barták Václav Předboř, pošta Říčany kolář 6.12.1908
1
4
 
8
 
Topol Josef Kuří, pošta Říčany soukromník 6.12.1908
1
30
 
32
 
Nedbal Antonín Kolovraty, pošta Říčany blokař (železniční zřízenec) 6.12.1908
1
9
 
3
 
Lehovec Josef Šešovice, pošta Říčany krejčí 6.12.1908
1
4
 
9
 
Havlák František Kolovraty, pošta Říčany řídící učitel 6.12.1908
1
23
 
2
 
Lázenský Josef Mnichovice hodinář 6.12.1908
1
5
 
13
 
Halaš Stanislav Mnichovice mlynář 6.12.1908
1
8
 
2
 
Brkovský Josef Hrusice, pošta Senohraby farář 14.12.1908
1
4
 
4
 
Smolák Josef Hrusice, pošta Senohraby řídící učitel 14.12.1908
1
22
 
1
 
na konci roku 1908 ve spolku 24 členů, kteří vlastnili 350 včelstev

Brenner Otakar 1886 - 1975
Řídící učitel v Babicích u Prahy. Členem "Včelařského spolku pro Říčany a okolí" se stal 5.7.1920 (viz matrika Říčany), kdy vlastnil 2 včelstva, v roce 1926 choval již 10 včelstev a v roce 1944 dle "Přihlášky k včelařskému pojištění" vlastnil 10 úlú prázdných a 40 úlů osazených včelami. Byl spolupracovníkem časopisů Včelařské rozhledy, Včelařský obzor, člen redakčního sboru Českého včelaře a v letech 1939 - 1942 jeho šéfredaktorem. Velmi činný ve včelařském spolkovém životě, např. v roce 1935 pracoval jako referent odboru racionalizačního 1. včelařské župy a referent oficielních stanic Ústředního odboru pro plemenný chov. Stal se předsedou Pražské včelařské župy a v letech 1933 - 1948 vedoucím představitelem českého včelařství (předseda Zemského ústředí včelařských spolků, Jednoty českých včelařů, předsedou Zemské skupiny chovu včel v Čechách atd).

Jako učitel včelařství na svých přednáškách od r. 1939 přednášel o novém pojetí života včelstva a o důsledcích pro praktický chov včel. Hájil názor, že teplo, stavba, výživa a životní energie jsou čtyři existenční složky v životě včelstva a chovatel se musí na včelstvo jako na celek dívat a při ošetřování se jimi řídit. Žádnou složku nelze vynechat, jinak včelstvo zahyne. (zdroj: Nepraš - České včelařství, ZÚVČ)
Často publikoval ve včelařském tisku a vydal řadu publikací, např:

1936 - Včelařova dílna

1938 - Přezimování včelstev

1940 - Včelař začátečník

1941 - Tlumení včelích nákaz

1967 - Nástavkový úl, úl budoucnosti

1968 - Nástavkový úl z hlediska života včelstva a jeho zákonitosti

1969 - Zákonitosti života včelstva

Zemřel 12. července 1975 v Babicích a uložen je spolu s manželkou na hřbitově v Praze Holešovicích.

Wohnout František 1854 - 1921
Jako podučitel začínal v Nesvačilách na Benešovsku, kde měl menší včelín. Od roku 1894 působil jako obvodní učitel včelařství, od roku 1897 jako správce pokusných a pozorovacích stanic a zároveň se staral o včelařskou pozorovací stanici v Kozmicích u Benešova, kde byl později řídícím učitelem. Zakladatel a správce pozorovacích a včelařských stanicv Čechách, autor Včelařovy čítanky (1909), v matrice spolku evidován 1919 - 1921, kdy zemřel, vlastnil 30 včelstev a 70 úlů s dílem rozběrným. Pochován je v Mnichovicích.

Vybráno ze starých tisků - neměli bychom se poučit?

Ředitelství c.k. severozápadní dráhy oznamuje
Ředitelství c.k. severozápadní dráhy ve Vídni oznamuje, že příslušným úřadům bylo nařízeno, aby při osazování železničních náspů byl vždy brán zřetel na přání včelařů, pokud by tím dráha netrpěla, a že i tam podporováno bude včelařství mezi strážci dráhy, roji a úly, pokud finanční prostředky k tomu stačí.

(Český včelař 1915, čís.1, str. 18)
Jan Nepomuk Oettl v r. 1843 radí:
 1. Chovat jen silná včelstva
 2. Chránít úly proti povětrnosti
 3. Úl má být vždy suchý a vzdušný
 4. Včela nemají mít nedostatek zásob
 5. Hlavně se nemají trpět slabá včelstva
Josef Buchar v r. 1875 k přípravě včel na zimu
 1. Zazimovat jen silné včelstvo
 2. Včelstvo má mít mladou, plodnou matku
 3. Včelstvo musí mít dostatečné zásoby medu a pylu
 4. V úle nemají být staré plásty
 5. Úl se má opatřit vhodně proti zimě
 6. Úly se včelami je třeba postavit na chráněném místě
 7. Nechovat slabochy


Sepsal v r. 2008 F. Lehovec - předseda ZO.

zdroj: knihy a časopisy z knihovny ZO Říčany
© 2005 ZO ČSV Říčany, Webmaster: Šmídová Marie